Novinky

Školné červen

20.05.2020 09:19
Na měsíc červen je školné stanoveno na částku 380 Kč.  Těm, co celý měsíc nenastoupí do mateřské školy,  bude částka snížena na polovinu ceny, tedy 190 Kč.   

—————

Provoz MŠ do konce školního roku (do 31. 8. 2020)

18.05.2020 14:05
V tomto školním roce (do 31. 8. 2020) bude zajištěn provoz MŠ od 7.00 do 15.30 hodin. Výchovně-vzdělávací činnosti budou organizovány tak, aby vyhovovaly stanoveným hygienickým podmínkám. Většinu času (podle počasí) budeme trávit s dětmi venku na školní zahradě, proto je třeba k tomu přizpůsobit...

—————

Prosíme rodiče!

18.05.2020 14:02
Nedávejte dětem do MŠ žádné hračky. V prostorách šatny se zdržujte jen po nezbytně nutnou dobu.  Dejte dětem do skříňky alespoň jednu roušku pro případ potřeby. 

—————

Zvýšení stravného

15.05.2020 08:34
Z důvodu rostoucích cen potravin se zvyšuje stravné s účinností od 1. 5. 2020 z 32 Kč za celý den na 40 Kč. Strávníci do 6 let: Přesnídávka:...........8 kč Oběd....................24 Kč Svačina..................8 Kč Celodenní 8+24+8=40Kč Polodenní    8+24=32 Kč Vedoucí školní...

—————

Školné na květen

11.05.2020 09:45
Výše školného na měsíc květen je stanovena na částku 180 Kč.  Platí pro všechny.  Informace k čerpání ošetřovného....

—————

Provoz MŠ od 18.5.2020

11.05.2020 09:26
V příloze máte k dispozici pravidla ke znovuotevření mateřské školy a čestné prohlášení.  Do konce školního roku nenoste dětem do MŠ žádné hračky, prosíme o úklid skříněk, ponechte pouze náhradní oblečení. Na víkend prosíme o vyklizení skříněk kvůli dezinfekci. Děkujeme za...

—————

Předpokládaný termín otevření MŠ

30.04.2020 08:08
Předpokládaný provoz mateřské školy bude zajištěn od 18. 5. 2020. Bližší informace budou zveřejněny v týdnu od 11. 5. 2020. Prosíme rodiče, aby nám dali sms zprávou vědět, jak nutně školku potřebují. Budeme se snažit zachovat počet maximálně 15- ti dětí za přísných hygienických podmínek. Děkujeme...

—————

Zápis do MŠ

06.04.2020 09:01
  Zápis do MŠ Oskořínek se uskuteční v termínu od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020. Do tohoto data je třeba doručit potřebné dokumenty do schránky OÚ Oskořínek osobně nebo poštou.   Na základě doporučení MŠMT budou zápisy do MŠ organizovány bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců....

—————

Předání roušek

02.04.2020 12:18
Vyrobené roušky jsme předaly nemocnicím v Nymbuce a v Mladé Boleslavi.   

—————

Platby školného a stravného

31.03.2020 21:57
Platba školného je na měsíc duben pozastavena, v dubnu se bude platit pouze stravné za měsíc březen. Platit můžete v době konzultačních hodin nebo po telefonické domluvě. 

—————Kalendář akcí

Akce do konce června

03.06.2021 07:38
4. 6. Návštěva cukrárny 8. 6. Fotografování 16. 6. Nezávislé divadlo 17. 6. Výlet - Holské rybníky 18.6. Rozloučení s předškoláky 29. 6. Loutkové divadlo - Jak vodníček uklízel rybníček

—————

Akce říjen- prosinec 2020

02.10.2020 12:57
12.10. - Malá technická univerzita "Stavitel mostů" 22.10. - Fotografování  26. 10. Nezávislé divadlo: " Doktorská pohádka" 9. .11. Nezávislé divadlo: " Jak se vaří pohádka" 27. 11. Lhotákovi - loutkové divadlo " Mařenka a zvířátka" 30. 11.  - Malá technická univerzita " Stavitel...

—————

Všechny články

—————


Kontakt

Mateřská škola Oskořínek, okres Nymburk

Ve Dvoře 3
Oskořínek
289 32
ředitelka Mgr. Veronika Hurychová


325588282
602139240