Informace k provozu mateřské školy od 12. dubna 2021

07.04.2021 10:43

                            Mateřská škola Oskořínek, okres Nymburk

                                       Ve Dvoře 3, Oskořínek 289 32

 

Informace k provozu mateřské školy od 12. dubna 2021

  • MŠ je určena pro děti, které mají povinné předškolní vzdělávání a dále pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou:

 

▪ zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb

 ▪ pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola  jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

▪ pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

 ▪ zaměstnanci bezpečnostních sborů

▪příslušníci ozbrojených sil,

▪ zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

▪ zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č.

108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

▪ zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

▪ zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

▪ zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 

Pokyny pro vstup do MŠ a testování:

  • Před vstupem do MŠ je nutná dezinfekce rukou. V mateřské škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci, děti v MŠ nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu. Testování bude prováděno 2x týdně ( PO – ČT) bezprostředně po příchodu do MŠ  nebo v další následující den přítomnosti dítěte. Testování bude probíhat v šatně MŠ vždy po jednom dítěti, testovat bude zákonný zástupce pod dohledem pedagogického pracovníka, po provedení testu si rodiče s dítětem počkají 15 minut venku ( mimo budovu školy). V případě prokázání negativního testu bude dítě vpuštěno do MŠ.
  • Testování se netýká dětí, které prodělaly onemocnění COVID 19, zákonní zástupci doloží laboratorně potvrzené onemocnění. Nesmí být starší 90 dnů.
  • V případě prokázání pozitivního testu v pondělí opouští dítě MŠ a zákonný zástupce si zajistí PCR test. V případě prokázání pozitivního testu ve čtvrtek opouští prostory MŠ všichni žáci a zaměstnanci MŠ a čeká se na výsledky PCR testů.

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola Oskořínek, okres Nymburk

Ve Dvoře 3
Oskořínek
289 32
ředitelka Mgr. Veronika Hurychová


325588282
602139240