Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. 2. 2021

01.03.2021 05:40

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 , kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost: 

 dětí v mateřské škole 

 dětí v přípravné třídě 

 žáků 1. a 2. ročníků základní školy

 žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy

 dětí v přípravném stupni základní školy speciální o žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona

 žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá

 ve zbývajících školních klubech a družinách, které mohly být v určitých specifických případech v provozu Základní a střední školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem.

 Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Metodika ke vzdělávání dětí distančním způsobem bude mateřským školám zaslána začátkem příštího týdne. Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021. 

Ošetřovné:  Informace o ošetřovném  zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. 

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. 

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola Oskořínek, okres Nymburk

Ve Dvoře 3
Oskořínek
289 32
ředitelka Mgr. Veronika Hurychová


325588282
602139240