Manuál od 1. 9. 2021

26.08.2021 11:13

Mateřská škola Oskořínek, okres Nymburk

Ve Dvoře 3, Oskořínek 289 32

www.msoskorinek.cz, tel. 602 139 240


 

Informace k provozu mateřské školy od 1. 9. 2021

(Dle Souboru doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022)

  • Prosím zákonné zástupce o aktualizaci telefonních čísel a e-mailů!

  • Každá osoba je povinna při vstupu do školy mít zakryté dýchací cesty.

  • Při vstupu do MŠ si dezinfikujte ruce.

  • U dveří do třídy a v šatně mateřské školy se zdržujte pouze po nezbytně nutnou dobu.

  • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do školy.

  • V případě, že u dítěte bude během pobytu v MŠ podezření z onemocnění nebo z nákazy, budou použity osobní ochranné pomůcky ( pro dítě i pro dospělého) a dítě bude umístěno do izolace. Rodiče budou ihned informování.

  • Dítě s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění ( včetně alergického onemocnění) je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li se, že netrpí infekční nemocí.

  • Dezinfekce povrchů bude prováděna 2x denně ( provádí školnice). Dalším důležitým preventivním faktorem bude zajištěno větrání učeben.

  • Za školné a stravné vybíráme peníze v době od 1. dne do 20. dne daného měsíce ve dnech k tomu určených: v pondělí a v úterý od 6. 30 – 8. 00 hod. v šatně.

  • Konzultace s pedagogy lze domluvit předem telefonicky nebo e-mailem.


 

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola Oskořínek, okres Nymburk

Ve Dvoře 3
Oskořínek
289 32
ředitelka Mgr. Veronika Hurychová


325588282
602139240