Pravidla pro školní rok 2020/2021

29.08.2020 09:18

Pravidla Mateřské školy Oskořínek ve školním roce 2020/2021

vzhledem ke COVID – 19,  vycházející z Manuálu ze dne 24. 8. 2020

Pravidla provozu vycházejí z aktuálních hygienických a protiepidemických opatření a tzv. Semaforu pro oblast.

 

  • Při zahájení školního roku je nutné aktualizovat kontakty a email na zákonné zástupce.  
  • Nevyžaduje se Potvrzení o bezinfekčnosti, pouze v případě alergií je doporučené dodat Potvrzení od lékaře.
  • Děti budou mít ve skříňce v sáčku dvě čisté roušky pro případ náhlé potřeby. 
  • Pro doprovod dítěte platí, že před vstupem do mateřské školy je nutné použít dezinfekci a do MŠ vstupovat pouze s rouškou.
  • Doprovod dítěte se zdržuje v šatně po nezbytně nutnou dobu.
  • Dítě vykazující známky nemoci nebude do mateřské školy přijato. V případě náhlého zhoršení zdravotního stavu během pobytu v MŠ bude dítě izolováno od ostatních dětí, zákonní zástupci mají povinnost si dítě vyzvednout v co nejkratším možném čase.
  • Zákonní zástupci vykazující známky infekčního  onemocnění nesmí do MŠ vstoupit.
  • Do odvolání se ruší veškeré aktivity s účastí rodičů, dále pobyt v Solné jeskyni a další aktivity mimo školu.
  • Při uzavření MŠ z důvodu výskytu COVID – 19 budou předškolní děti povinně vzdělávány distanční formou dle pokynů pedagogických pracovníků dle možností rodiny.

 

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola Oskořínek, okres Nymburk

Ve Dvoře 3
Oskořínek
289 32
ředitelka Mgr. Veronika Hurychová


325588282
602139240