NAŠE ŠKOLA


Naše Mateřská škola Oskořínek se nachází v malebné vesničce poblíž okresního města Nymburk. Budova školy leží uprostřed obce na návrší v blízkosti dětského hřiště a prostory mateřské školy se nachází pouze v přízemí. Mateřská škola v naší obci má již dlouholetou historii sahající až do padesátých let minulého století. V roce 2020 prošla školka rozsáhlou rekonstrukcí, a tak mají děti dostatek prostoru k rozmanitým aktivitám v příjemném a moderním prostředí. K budově také náleží prostorná zahrada s herními prvky a dopravním hřištěm, které se snažíme, co nejčastěji využívat.

Jsme malá, jednotřídní školka, která má kapacitu 24 dětí. Vzdělávání tak probíhá ve věkově heterogenní třídě, což podporuje spolupráci, ohleduplnost a vzájemnou pomoc. Společně se snažíme vytvořit takovou mateřskou školu, ve které jsou šťastné, zdravé a spokojené děti, které mateřskou školu navštěvují rády. Zakládáme si na rodinné atmosféře, dobré komunikaci a přátelském prostředí. Naší prioritou je „otevřený prostor“, kde se všichni cítí dobře, nebojí se vyjádřit své myšlenky a přání, prostředí, které zbytečně nezakazuje, nepřikazuje, ale vytváří pocit jistoty a bezpečí. Vždyť nám všem, jde o stejný cíl. Položit, co možná nejlepší základ pro další kroky do života. K tomu je důležitá spolupráce a propojenost všech – dětí, rodičů i učitelů.

Novinky / Aktuality

Školní rok 2023/24

Co nás čeká v dubnu???

Skřítek v hmyzí říši

Skřítek a ptáčátko

Jak se třídí odpad?

Čarodějnice

Akce:

3.4. Chemie v kuchyni – projektový den

5.4. Včely – projektový den,

– práce s digi-pomůckami B -Bot

8.4. Včelařem na jeden den – projektový den

11.4. Divadélko – Jak včelička zachránila králíčka

12.4. Lidské smysly – projektový den

16.4. Beseda s živým ptactvem

22.4. Den Země – děti si do školky přinesou obrázek na téma planeta Země, nebo třídění odpadu

25.4. Nezávislé divadlo – Čarodějná pohádka

30.4. Čarodějný den – projektový denOperační Program Jana Amose Komenského

Cílem projektu je zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání,
včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.