Přijímací řízení


Vážení rodiče,

ZÁPISU do mateřské školy předchází DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se koná vždy v dubnu (přesné datum je vždy uvedeno v aktualitách). Při této příležitosti si můžete prohlédnout celou školku, přijít si pohrát, seznámit se s prostředím, setkat se s paní učitelkami, klást své dotazy,  získat základní informace o naší mateřské škole.

POTŘEBNÉ INFORMACE K ZÁPISU

Přijímání dětí se řídí dle kritérií vydaných ředitelkou školy. K přijetí do mateřské školy je potřeba vyplnit či doložit:

  • přihláška / žádost o přijetí, kterou si můžete vyzvednout po předchozí domluvě osobně v mateřské škole, či si ji stáhnout v sekci DOKUMENTY
  • dále je nutné přiložit k žádosti kopii rodného listu
  • evidenční list dítěte  jehož součástí je potvrzení o očkování dítěte (zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře – vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace). Formulář si můžete opět vyzvednout osobně v mateřské škole, či si je stáhnout v sekci DOKUMENTY.
  • občanský průkaz zákonného zástupce, který přihlášku/žádost o přijetí předkládá

Přesné termíny a lhůty jsou vždy uvedeny u informací k zápisu na daný rok.

INFORMACE K INDIVIDUÁLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Prosíme všechny rodiče, jejichž děti k nám budou přijaty a kteří se rozhodnou nakonec nastoupit do jiné mateřské školy, aby nás o tomto rozhodnutí písemně (e-mailem) informovaly nejpozději do poloviny června daného roku. Můžeme pak přijmout jiné dítě, zařazené v pořadníku pro přijetí.