Přijímací řízení


Vážení rodiče,

ZÁPISU do mateřské školy předchází DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se koná vždy v dubnu (přesné datum je vždy uvedeno v aktualitách). Při této příležitosti si můžete prohlédnout naši školku, seznámit se s prostředím, přijít si pohrát, setkat se s paní učitelkami, získat základní informace o naší mateřské škole.

POTŘEBNÉ INFORMACE K ZÁPISU

Přesné datum konání zápisu bude zveřejněno v aktualitách a na místech obvyklých k zveřejňování informací.

Přijímání dětí se řídí dle kritérií vydaných ředitelkou školy.

K přijetí do mateřské školy je potřeba vyplnit či doložit:

  • Přihláška / Žádost o přijetí, kterou si můžete vyzvednout po předchozí domluvě osobně v mateřské škole, či si ji stáhnout v sekci DOKUMENTY
  • dále je nutné přiložit kopii rodného listu dítěte
  • Potvrzení o očkování dítěte, které je součástí Evidenčního listu dítěte (zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře – vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace). Formulář si můžete opět vyzvednout osobně v mateřské škole, či si jej stáhnout v sekci DOKUMENTY.

Žádost  mohou zákonní zástupci doručit v období od 2. – 16. května následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy
  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
  • poštou
  • osobním podáním ve škole v den konání zápisu

INFORMACE K INDIVIDUÁLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Prosíme všechny rodiče, jejichž děti k nám budou přijaty, a kteří se rozhodnou nakonec nastoupit do jiné mateřské školy, aby nás o tomto rozhodnutí písemně (e-mailem) informovaly nejpozději do poloviny června daného roku. Můžeme pak přijmout jiné dítě. Děkujeme.