CO DĚLÁME


Stále obměňujeme a doplňujeme školní vzdělávací program s názvem „Kdo bydlí v oskeruši?“, který je tvořen z integrovaných bloků inspirovaných ročními dobami. Výchovně-vzdělávací činnosti jsou založeny na nepřeberném množství nápadů, aktivit, možností, pocitů, prožitků, zvídavosti, fantazie, pokusu a omylu, ale také na spolupráci s dětmi – i děti mohou navrhovat aktivity, které by chtěly vyzkoušet, témata, která by je zajímala a chtěly by se o nich dozvědět více.

V průběhu roku slavíme řadu svátků, pořádáme tematické dny/celky, setkáváme se spolu s rodiči na tradičních akcích.

V průběhu roku pořádáme:

 • Strašidelný den – inspirovaný svátky Dušičky a Halloween
 • Masopust/Karneval (v libovolných maskách)
 • Březen – měsíc knihy – návštěva Městské knihovny Nymburk – beseda
 • Jarní stezka – putování za jarem s plněním úkolů
 • Čarodějnický den – rej čarodějnic, kouzlení a pokusů
 • Květen měsíc jógy – intenzivní zapojování jógových prvků do cvičení
 • Den dětí – dopoledne plné soutěží a her / výlet
 • Výlet do Nymburka – prohlídka památek, návštěva hřiště a cukrárny

V průběhu roku slavíme:

 • sv. Martina, Dušičky, Mikuláše (návštěva mikulášské družiny), Advent, Vánoce (příchod Ježíška do MŠ), Tři krále, Velikonoce, Čarodějnice, Den Země, Den dětí, Den rodin

Akce s rodiči a pro veřejnost:

 • informační schůzka – září
 • vystoupení pro seniory
 • rozsvěcení vánočního stromu
 • vánoční besídka
 • Celé Česko čte dětem – možnost přečíst dětem pohádku při odpoledním odpočinku v rámci akce Březen – měsíc knihy (rodiče, prarodiče, tety, strýčkové)
 • společné Jarní tvoření – dílnička s rodiči
 • „Celý den spolu“ – společná akce na školní zahradě s loučením s předškoláky a pasováním nových předškoláčků

Pravidelně nás navštěvuje:

 • Divadélko Lhotákovi
 • Nezávislé divadélko
 • Keramická dílnička z DDM Nymburk
 • Klaun Krejčík Honza
 • tematický workshop (lidské smysly, zdraví, polytechnika atd.)

Spolupracujeme:

 • se Základní a mateřskou školou v Hrubém Jeseníku
 • se složkami IZS

Kulturní program pro děti se snažíme stále inovovat a obměňovat. Jsme rádi, když nám rodiče sdělí své náměty a tipy na výlety či zpestření programu.