Ochrana osobních údajů


V souladu s Čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) vám sdělujeme následující:
Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů a výkonem práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů je možné obracet se na pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Mateřskou školu Oskořínek je JUDr. Zdeňka Šiftová, tel. 724 757 474, e-mail: zdenasiftova@gmail.com .