Praktické informace


CO S SEBOU DO ŠKOLKY?

 • pohodlné oblečení do třídy, které se může zašpinit
 • oblečení na ven (dle odpovídajícího počasí – holínky – možnost nechat v šatně)
 • náhradní oblečení pro případ nehody (spodní prádlo, ponožky, tričko, mikina, tepláky apod.)
 • pevné bačkůrky (ne sandálky, pantofle, crocsy)
 • pyžamo na odpočinek
 • hrneček na pití
 • hřeben (především pro dívky)

Vše nejlépe podepsáno nebo označeno značkou dítěte (pro lepší orientaci p. učitelek).

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 • Mateřská škola je otevřena od 6.15 hod. do 15.45 hod.
 • Děti lze omlouvat telefonicky na čísle: 325 588 282, 602 139 240                                                                                                                                          nebo sms zprávou na čísle: 602 139 240                                                                                                                                                                                    nebo pomocí aplikace Twigsee, a to do 7:30 hodin.
 • Vyzvedávání dětí po obědě od 12:15 (prosíme rodiče, aby počkali v šatně), po odpolední svačině po 14:15.
 • Školné činí 420 Kč/měsíc. Předškoláci školné nehradí.
 • Úplata za stravné se platí zpětně za odebrané obědy do 20. dne v daném měsíci vedoucí školní jídelny, spolu se školným.
 • Každý rodič je povinen se seznámit se školním řádem, což následně stvrdí svým podpisem.
 • Na začátku každého školního roku probíhá třídní schůzka, kde jsou rodiče seznámeni se všemi potřebnými informacemi.