Aplikace Twigsee


Naše školka používá aplikaci TWIGSEE, pro lepší komunikaci s rodiči. Na jednom místě rodiče vidí všechny příspěvky, fotky a informace týkající se jejich dětí. Jsou bezprostředně informování o dění ve školce, plánovaných akcích a výletech.

Na začátku školního roku obdrží rodiče e-mail s pozvánkou do systému Twigsee spolu s informacemi, jak si aplikaci nainstalovat a jak se přihlásit. Dále pak interaktivní formulář, kterým se aktualizují všechny údaje.

O výhodách aplikace Twigsse se dozvíte více na https://www.twigsee.com/o-aplikaci/