Operační Program Jana Amose Komenského


Cílem projektu je zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání,
včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.